آخرین خبر/ سیدمهدی صدرالساداتی با انتشار پستی به توجیه رییس هلال احمر درباره حضورش در رستورانی و صرف غذا با همکارانش اعتراض کرد.
صدرالساداتی با انتشار این تصاویر نوشت: پیوندی، رییس هلال احمر گفت: غذا خوردن در رستوران آن هم همراه با همکارانم در هلال احمر و دیگر دستگاه‌ها آن هم در یک رستوران عمومی همراه با سایر مردم شهر آن هم در پایان روزی سخت و فشرده در منطقه سیل‌زده که نه از صبحانه خبری بوده و نه از ناهار، عیب نیست.
آقای پیوندی! لطفا به حاشیه ها اهمیت ندهید. بگذارید خیال کنیم یک عکسی در یک شرایطی گرفته شده و ما نمیدانیم چگونه بوده است؟! اما وقتی امثال شما و آقای رفیق دوست ، مهدی مظاهری و ... دهان باز میکنید و زاویه دید خود را نشان میدهید، بیشتر ناامید میشویم!
در آن رستوران کذایی در گرگان، آیا نیروهای زیر دست شما که روی زمین با یک کنسرو خود را سرپا نگه داشتند هم بودند؟
اینکه رستوران را برای شما قرق نکردند و افراد دیگری هم بودند، آن افراد دیگر از مردم عادی و معمولی گرگان بودند که خرید پیاز برایشان مشکل شده؟ و احیانا کسی از مردم گرگان برایش سوال نمیشود که اینها از پول مردم و بیت المال چه بریز و بپاشی دارند؟ .
در پایان از اینکه روز سختی داشتید و صبحانه و ناهار را نتوانستید به رستوران بروید ، عذر خواهی میکنیم و در پایان چون هر چه از اسلام و مناسبات مدیران اسلامی بگوییم شما این چیزها را پوپولیستی میدانید، تصاویری از حضور ترامپ (رییس جمهور آمریکا) در میان سیل زدگان کاترینا و غذا دادن به مردم تقدیم میکنم!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی