آخرین خبر/ سارا روستاپور این عکس را که در کنار دخترش نهال است، منتشر کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید