آخرین خبر/ رضا کیانیان با انتشار این ویدئو در صفحه اش نوشت:
مردم زیر آب در روز جهانی آب

دوم فروردین ماه روز جهانی آب بود، روزی که اهمیت آب را به جهان یادآوری می کند.
اما در کشور ما در همین روز کشاورزانی از کمبود آب و ورشکستگی آبی گله مندند. و در سوی دیگر مردم دوست داشتنی شمال کشور که هر سال در این فصل، میزبان هم وطنان دیگر هستند، در معرض سیلی ویرانگر قرار گرفته اند

چه در این سو و چه در آن سو، ویرانگر اصلی نه خود طبیعت ، بلکه انسان های سود جو یی هستند که با تخریب طبیعت، مثل سدسازی بی رویه، تجاوز به حریم رودخانه ها، شهرسازی بی ضابطه، کوه خواری و جنگل خواری، رود خواری تجارت درختان و منابع طبیعی و ساخت وساز های بیجا ، سیاست های نامناسب و برنامه های توسعه اشنباه و ناپخته هم وطنان خود را در سراسر ایران به خطر انداخته اند.
کاش از خطاهایمان درس می گرفتیم.
و کاش این #سیل آخرین قسمت کابوس آبی این سرزمین بود.
کمک های نقدی و غیر نقدی خود را میتوانید به حساب های اعلام شده و مکان های مشخص شده در صفحه خانم هدیه تهرانی و آقای پرویز پرستویی واریز کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی