آخرین خبر/ رزیتا غفاری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
اینجا ایران است!!!!! دروازه قران شیراز... ساعاتى قبل....
چند روزه که همه میدانیم مصیبتى در راه است....!!!
خودمان به فکر خودمان باشیم...#سیل#شیراز#دروازه_قران
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی