آخرین خبر/ امین حیایی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
گویا غافلگیر شدن در کشور ما، از وظایف ستاد بحران است!
جای غافلگیری به داد مردم گرفتار برسید.
آن چه می تواند نعمت الهی باشد، گوشه گوشه کشورمان بلای جان مردم شده...
دست بگشاییم به یاری هموطنان مصیبت زده خود که زمان ثابت کرده جز خودمان هیچ کس و هیچ نهادی با تمامش یاری رسان نیست؛ امید به خدا که از این شرایط با کمک هم عبور کنیم.
خدایا خودت رحم کن🙏🙏🙏ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی