آخرین خبر/ نجم الدین شریعتی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
#سیل_شیراز
هموطنان عزیز
هشدارها و توصیه ها رو جدی بگیرید لطفا!
💠
#سیل_گلستان
#سیلما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی