آخرین خبر/ مهران احمدی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
نمازواجب خواندم ،نذرچشمان نیمه بازت ،در مسجد جامع خلوت شهر.عکس:حامد فتحیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی