آخرین خبر/ علیرضا طلیسچی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
من تقریباً تعطیلات نداشتم این چند وقت... شما تعریف کنید ، تعطیلات خوش میگذره یا نه؟
🌳🧿💘





ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی