آخرین خبر/ علی ضیا با انتشار این ویدئو در صفحه اش نوشت:
برای لبخند کودکان سرزمینمون هم که شده ، یا علی بگیم و کمک کنیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی