آخرین خبر/ هانیه غلامی با انتشار این عکس نوشت:
زمان در خواب و دریا قصه پرداز
خیالم در بلندی های پرواز
زتلخی های پایان،می رسیدم
به شیرین شگفتی های آغاز!
#فریدون_مشیری🍃ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی