آخرین خبر/ رای منفی و قاطع داوران شرکت کننده 6 ساله «عصر جدید» را به گریه انداخت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی