آخرین خبر/ بابک جهانبخش با انتشار این عکس نوشت:
سیری ز دیدن تو ندارد نگاه من ...
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی