آخرین خبر/ پدرام شریفی این استوری را در واکنش به عکس مصطفی ذوالقدر منتشر کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی