آخرین خبر/ کامران نجف‌زاده با انتشار این عکس نوشت: سالها پیش در وین؛ نفس نفس زنان خودم را به زیرزمین AUGUSTINER رساندم و با قلب ومغز پادشاهان اتریشی که داخل این لیوان ها نگهداری می شود عکس سلفی انداختم. شب احساس کردم برای من همین سو‍‍ژه ژورنالیستی یک خوشبختی بزرگ بود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی