آخرین خبر/ فریبا باقری با انتشار این عکس نوشت: دمه دستته، جلوی چشمته. هر روز هزار بار میبینیش و از بغلش ساده رد میشی.
به نظرت ساده و بی اهمیت و دمه دستی میاد.
اما اگر یه روز نباشه، تازه میفهمی که اصلنم ساده و بی اهمیت و دمه دستی نبوده.
مصداق این داستان هر چیز و هر کسی میتونه باشه، که قدرشو نمیدونیم و ممکنه بابت همین قدر نشناسی دنیا و کائنات و خدای بالاسر حس کنه لیاقتشو نداریمو ازمون بگیرتش.
بیاین تو سال جدید قدر داشته هامونو از کوچیک تا بزرگ بدونیم.
خدایا شکرتتتتتتتتت.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی