آخرین خبر/ مرتضی پورعلی گنجی با انتشار این عکس نوشت: خانواده یک چیز مهم نیست،  خانواده همه چیز هست.... در هر شرایطی تنها کسایی که کنارتون میمونند فقط خانواده هستند سالم و خوشحال باشید کنار عشقای زندگیتون خدایا شکرت.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ديجيليت
ديجيليت آگهی