آخرین خبر/ آزاده نامداری با انتشار این استوری به سخنان سرهنگ علیفر اعتراض کرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی