آخرین خبر/ یکتا ناصر با انتشار این عکس نوشت: خداحافظ فیلم عزیزم #رحمان_۱۴۰۰ داغ تو هم بر دلم نشست مانند داغهاى دیگر باکى نیست داغدارى هم عادتیست دیرین


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

ايران مهربان
سيل آگهی