آخرین خبر/ ماهیا پطروسیان با انتشار این عکس نوشت:
بعد چندین هفته گفتم یه سلفی بگیرم بلکه حال و هوام عوض شه!...همچین چیزی هم نشد
😉😁ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید