آخرین خبر/ پوریا پورسرخ با انتشار این عکس نوشت:
با عشق... با معرفت...آدم حسابى و با اصالت💙
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید