آخرین خبر/ کنایه علی ضیا به وزیر آموزش و پرورش: تلفیق صنعتی و سنتی با هم!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید