آخرین خبر/ نیلوفر شهیدی با انتشار این عکس نوشت: می‌دونی ما بعضی وقتا اون کسی که باید ببینیم رو نمی بینیم... حسش نمی کنیم...
انقدر بهش اهمیت نمی دیم که سرد می شه، ذوقش کور می شه!
مگه آدم چقدر تحمل داره؟
وقتی یه نفر بهت اهمیت می ده نیاز داره که گاهی به روش بیاری...
بهش بفهمونی فلانی حواسم هستا...
حتی بعضی وقتا آدم جلوی آینه که می ایسته خودش رو از چشم اون کسی می بینه که بخاطر اون توی ظاهرش تغییر ایجاد کرده نیاز داره یه جور دیگه نگاهش کنی...
یه کلمه بگی فلانی امروز فرق کردی...
آدم نیاز داره، می فهمی؟ این نیاز اگه برطرف نشه برای همیشه میره،...
اول رفتنش رو باور نمی کنی چون انقدر حضور داشته... انقدر پررنگ بوده که هیچ وقت فکر نمی کردی بذاره بره!
اما ببین آدمای اینجوری وقتی رفتن... وقتی نبودن... جای خالی شون بدجوری حس میشه،...
با توام... حواست هست!؟ ‌


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

دور و نزديک با ديجيليت
ديجيليت آگهی