آخرین خبر/ هدایت هاشمی با انتشار این عکس نوشت: خوشا شیراز و وضع بى مثالش خداوندا نگه دار از زوالش. پ ن: در محضر حضرت حافظ و آرزوى بهروزى براى همه ى مردم کشورم  یاحق


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی