آخرین خبر/ احسان خواجه‌امیری با انتشار این عکس نوشت: زاینده رود پر آب.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید