آخرین خبر/ اظهار نظر سید جواد هاشمی درباره ابتذال در سینمای ایران .ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید