آخرین خبر/ رزیتا غفاری با انتشار این عکس نوشت: خوشا پر کشیدن خوشا رهایی خوشا اگر نه رها زیستن مردن به رهایی! -یادت همواره با ماست..


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید