آخرین خبر/ حانیه سامعی، گوینده خبر و مشاور وزیر ارتباطات با انتشار این عکس نوشت: نه باک از دشمنان باشد، نه بیم از آسمان ما را خداوندا، نگه دار از بلای دوستان ما را.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید