آخرین خبر/ داریوش فرضیایی با انتشار این عکس نوشت: ای کاش

 در زندگی دردی نبود
آزروی بی پایانی نبود
ای کاش
بدی نبود، نامیدی نبود
خوبی اما، فراوان بود، کم نبود
ای کاش
مرزی نبود، حدی نبود
خوبی با بدی هم رنگ نبود
ای کاش
مسیر زندگی پر پیچ و خم نبود
در هر بیراهه ای راهی بود، بن بست نبود
ای کاش
دوستی ها، بی منظور بود
محبت بود، نیرنگ نبود
#داریوش_فرضیایی#مجری_کودک#عموپورنگ#دوستی
عکاس:
میرهاتف دیبا


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید