آخرین خبر/ محمدرضا گلزار با انتشار این عکس نوشت: بیست سالم که بود.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید