آخرین خبر/ پاسخ سیدجواد هاشمی به تعجب مردم از فیلم «پیشونی سفید 3».ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید