آخرین خبر/ سمانه پاکدل این عکس را که در کنار همسرش است، منتشر کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید