آخرین خبر/ شیدا خلیق در جشنواره جهانی فجر.
عکس: نازی خوش اخلاقما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید