آخرین خبر/ لیلا اوتادی با انتشار این عکس نوشت: به قول استاد خسرو شڪیبایی
حال همه ما خوب است
اما تـو باور نڪن...
میدانی هر قلبی "دردی" داردفقط نحوه ی
ابراز آن متفاوت است
برخی آن را در چشمانشان
پنهان میڪنند
و برخی در لبخندشان.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید