آخرین خبر/ عبدالله اسکندری با انتشار این عکس نوشت: هنرمند عزیز امین حیایی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید