آخرین خبر/ علی اوجی با انتشار این عکس نوشت: دوست داشته باشی، نداشته باشی، هر روز سر فیلمبرداری باشی، هر روز سر فیلمبرداری باشم، رگ خواب بازی کنی همه خانم ها بهت فحش بدن... زیر تیغ بازی کنی لج همه رو در بیاری، رضایت بدی، رضایت ندی، به رنگ ارغوان باشی یا از جنس آشوب، حافظ ببری، سیمرغ ببری، اسکار ببری، دلت بخواد، دلت نخواد یکی از بهترین رفیقای زندگیمی که دارم باهات در این جهان سخت روزای خوبی رو می گذرونم... پس تولدت مبارک در کنار پونه بانو سالیان سال به خوشی با وسواسِ عاشقی زندگی کنی...
عکس کاملا بی‌هوا از خنده‌های بی‌هوا
پ ن : کیفیت عکس و به کیفیت آدم داخل عکس ( کوروش ) ببخشید...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

آپديت جديد تو راهه
coming soon آگهی