آخرین خبر/ سیروان خسروی با انتشار این عکس نوشت:
دیدار بعد از ١٠ سال!
درضمن کماکان حریف میطلبم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید