آخرین خبر/ علی پهلوان نوشت:
دیدار با سیروان عزیز بعد از ۱۰ سال در سیدنی

هر کی هم فوتبال دستی ادعاش میشه بیاد لهش کنیم 😄

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید