آخرین خبر/ نرگس محمدی نوشت:
وقتى مى یاى پیش رفیق قدیمیت ١٠ دقیقه کار میکنه ٥٠ دقیقه مى خندیم
امین جان اینقدر انرژیت خوب و مثل خنده هات پر از مهربونى هستى که امیدوارم بهترینها برات اتفاق بیوفته

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید