آخرین خبر/ مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت:
روزی که جنازه منوبدن بخاک اونیکه اذیتم کرده بیشترگریه میکنه
اونیکه نخواسته منوببینه میادبرای
دیدن جنازه ام
اونیکه دستمونگرفت جلوترازهمه
میره زیرتابوتم
اونیکه نخواست سلام کنه میاد
برای خداحافظ
عجب روزیه اون روز
دیالوگ بیاد ماندنیه استادداریوش ارجمند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید