آخرین خبر/ آزاده صمدی در ایسنتاپستش نوشت:
پشت صحنه “نهنگ آبی”
عکس @yousefabdolrezaeiما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید