آخرین خبر/ سپیده خداوردی با انتشار این عکس نوشت: نفس نفس می زنم در دستان بزرگت
هق هق می کنم در اعماق قلبت
تویی که مرا قاصدک صدا میکین
حتی با نداشتنت
و گرمای تنت در خنکای علفزار
مرا گرم میکنی
و به زندگی امیدوار...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید