آخرین خبر/ داریوش فرضیایی با انتشار این ویدئو نوشت: عاشقانه‌های مادر، پسری 

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید