آخرین خبر/ حسام منظور با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:
از این به بعد می خواهم کوره بشم...زبونه بکشم
عکس:مهدی بردبارما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید