آخرین خبر/ سید هادی رضوی با انتشار عکس دوم در اینستاگرامش نوشت:
عیش و نوش...وقتی مستند پاسخ نماینده دادستان میدی میگه عیش و نوش....مستندات بعدی در راهه....

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید