آخرین خبر/ مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت:
دکتر وکیلی دمت گرم
دکتر موسوی دمت گرم
حرفه ای ،
حالا کار داریماااااا ..صبر کنید 😁😁😁
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید