آخرین خبر/ امید معلم با انتشار این عکس نوشت: بعضی از عکس ها غیر قابل تکرار هستن خیلی سال پیش با دو انرژی زندگی.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید