آخرین خبر/ احسان علیخانی با انتشار این ویدئو نوشت: تولد پنجاه سالگی، امین حیاییِ دوست داشتنی و با معرفت در عصر جدید مردم داری، تواضع و ادب امین، بی نظیرِ، الهی ۱۲۰ساله بشی با معرفت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید