آخرین خبر/ سکانس خنده‌داری از سریال نقطه‌چین را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید