آخرین خبر/ سیاوش خیرابی با انتشار این عکس نوشت:
اگـه وجــود خـــــــدا باورت بــشــه

خـــــــــــــــدا یه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …

میشه: یاورت…

به همین راحتی. 🙏🏼ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید