آخرین خبر/ این عکس از ترانه علیدوستی در فضای مجازی منتشر شده است.
عکس از پارسیودما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید